Ymmärrä asiakkaitasi, johda asiakaskokemustasi

Asiantuntijamme bloggaavat asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta sekä organisaatiokulttuurin, ostopäätöksiin, myyntiin ja asiakaslojaliteetin liittyvistä aiheista.

Tutustu ratkaisuihimme


 

Kirjoitukset ajalta joulukuu 2017

Miksi myyjä ei myy? Osa 1 – Mitä tehdä, kun uusi myyjä ei pääse työssään alkuun

torstai 28. joulukuuta 2017


Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Blogisarjamme käsittelee yhtä myynnin esimiestyön vaikeimmista tilanteista: kun myyjä ei syystä tai toisesta onnistu tehtävässään. Esimiehen on tällöin puettava ylleen lääkärintakki ja aloitettava diagnoosi perimmäisistä syistä. On kartoitettava osa-alueet, joissa ongelma piilee, ja löydettävä täsmälääkkeet.

Joskus uudelle myyjälle tuntuvat tapaamiset olevan kiven alla, eikä hän pääse myynnissä kunnolla edes alkuun. Tämä on usein helppo tunnistaa, koska tilanne on sekä myyjän että esimiehen selvästi nähtävissä. Tällaisessa tilanteessa tärkeintä on katsoa yhdessä myyntiprosessin alkupään perusteet kuntoon.

Hyviä tapoja päästä alkuun on ottaa tavaksi keksiä ”syy” myyntipuhelulle ja opetella pääsemään eroon luurikammosta. Myös esimiehen tai kokeneemman myyjän esimerkki on parasta perehdytystä. Voit lukea ratkaisumme kokonaisuudessaan artikkelistamme Miksi myyjä ei myy?

Laaduttomia liidejä – onko liidigeneraattorimme rikki?

torstai 21. joulukuuta 2017Outi Myttynen
Sales Executive & Marketing Specialist, WheelQ


Liidien tuottamisessa määrä ei korvaa laatua. Heikkolaatuisten liidien tulva on varmin tapa tukkia koko myyntiorganisaatio ja tuhlata resursseja. Sen vuoksi olemme ajatelleet liidiprosessin uudella tavalla: laadun ja nopeuden näkökulmasta. Haluamme menetelmän, joka kerää liideistä syvällistä tietoa ja toimii samalla systemaattisesti, jatkuvasti ja nopeasti.

Tämän jälkeen yrityksessä voidaan keskittyä keskitason liidien ja oman asiakasrekisterin jalostamiseen huipputason liideiksi. Samalla prosessia voidaan alkaa soveltaa lisämyyntiin olemassa oleville asiakkaille sekä asiakaspoistuman vähentämiseen. Tässä blogissa aihetta käsitellään ensisijaisesti B2B-myynnin näkökulmasta, mutta moni asia pätee soveltuvin osin myös B2C-myyntiin.

Ratkaisumme voit lukea kokonaisuudessaan artikkelistamme Laatua liideihin – Viisi keinoa myynnin tehostamiseksi laatuvetoisella liidiprosessilla.

Miksi myynnin laadun kehittäminen tökkii?

torstai 14. joulukuuta 2017

Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Moni myyntijohtaja ja myynnin esimies tuskailee päivittäin myynnin laadun johtamisen kanssa. Myynnin määrän kehittäminen on nykyisin jo varsin systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa, mutta myynnin laadun kehittämisessä nimenomaan systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden yhdistäminen tuottaa ongelmia.

Kuitenkin molemmat tekijät – määrä ja laatu – vaikuttavat osaltaan myynnin tehoon, minkä lisäksi ne vaikuttavat olennaisesti myös toisiinsa. Kannattaisi siis todella miettiä keinoja tuoda systematiikkaa myös laadun kehittämiseen.

Mikä myynnin laadun kehittämisessä sitten yleensä tökkii? Selkein ongelma on jatkuvuuden ja systematiikan puute, mutta tähänkin on löydettävissä toimivia ratkaisuja. Voit lukea kaikki ratkaisumme kerralla artikkelistamme Myynnin laatu – voiko sitä johtaa?

Asiakaspoistuma kuriin – tiedonkulku kuntoon

perjantai 8. joulukuuta 2017


Antti Rahtu
CTO, WheelQ

Asiakaspoistuma heikentää liikevaihtoa ja voi lamaannuttaa yrityksen kasvun. Monissa yrityksissä asiakaspoistumaa ei kyetä mittaamaan, seuraamaan reaaliaikaisesti tai ehkäisemään. Asiakaspoistuman hallinnalla on suorien vaikutusten lisäksi monia positiivisia välillisiä vaikutuksia koko organisaatiolle.

Asiakkaiden pettymyksiä vähentää esimerkiksi se, että toteutunut palvelu tai tuote vastaa paremmin asiakaslupausta. Tämä edellyttää sujuvaa tiedonkulkua paitsi yrityksen omista prosesseista, myös asiakaspalautteen parempaa tiedottamista ja huomiointia läpi organisaation. Näin asiakaspoistuman systemaattinen huomiointi auttaa kääntämään koko yrityksen toiminnan asiakaslähtöisemmäksi – ja mahdollistaa kestävän kasvun.

Lue asiakaspoistuman hallinnasta tarkemmin artikkelistamme Asiakaspoistuma kuriin – asiakkuuden kokonaisarvo kasvuun.