Ymmärrä asiakkaitasi, johda asiakaskokemustasi

Asiantuntijamme bloggaavat asiakaskokemuksen mittaamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta, asiakasymmärryksen kasvattamisesta sekä organisaatiokulttuurin, ostopäätöksiin, myyntiin ja asiakaslojaliteetin liittyvistä aiheista.

Tutustu ratkaisuihimme


 

Kirjoitukset ajalta helmikuu 2018

Neljä askelta tehokkaampaan liidiprosessiin

perjantai 23. helmikuuta 2018


Outi Myttynen
Sales Executive & Marketing Specialist, WheelQ

Liidien tuottamisessa määrä ei korvaa laatua. Heikkolaatuisten liidien tulva on varmin tapa tukkia koko myyntiorganisaatio ja tuhlata resursseja. Sen vuoksi olemme ajatelleet liidiprosessin uudella tavalla: laadun ja nopeuden näkökulmasta. Haluamme menetelmän, joka kerää liideistä syvällistä tietoa ja toimii samalla systemaattisesti, jatkuvasti ja nopeasti.

Tässä blogissa aihetta käsitellään ensisijaisesti B2B-myynnin näkökulmasta, mutta moni asia pätee soveltuvin osin myös B2C-myyntiin. Blogasimme aiemmin nykyisiä liidigeneraattoreita vaivaavista ongelmista, jotka tekevät myyntiprosessista tahmean ja aiheuttavat resurssihukkaa. Hankalin pähkinä on saada yhdistettyä generaattorin systemaattinen toiminta, liidien laatu ja nopea reagointi yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Ratkaisumme voit lukea kokonaisuudessaan artikkelistamme Laatua liideihin – Viisi keinoa myynnin tehostamiseksi laatuvetoisella liidiprosessilla.

Tarkistuslista: myynnin laadun systemaattinen kehittäminen

torstai 15. helmikuuta 2018

Harri Ikonen
Sales Director, WheelQ

Myyntiprosessin laadun kehittäminen ei ole helppo homma. Tässä myynnin esimiehet törmäävät monenlaisiin ongelmiin, erityisesti tukeutuessaan perinteisiin laadun parantamisen menetelmiin.

Yleisimpiä ongelmia ovat:
1. Organisaation sisältä tulevasta ohjauksesta puuttuvat selkeät prosessit. Toiminta on myyjien oman aktiivisuuden varassa.
2. Laadun kehittämisen keskusteluissa agenda vaihtelee, ja systemaattinen mittaus ja kehityskohteiden seuranta puuttuvat. Organisaation oppimista ei tapahdu, vaan opitut taidot katoavat henkilövaihdoksissa.
3. Yritysten käytössä olevat valmiit koulutusmateriaalit ovat heikkolaatuisia ja peräisin vaihtelevista lähteistä. Laadun sijaan on panostettu määrään.
4. Ulkopuoliset kouluttajat tarjoavat usein omasta suppeasta näkökulmastaan suunnatun esityksen. Opetetut asiat eivät helposti siirry käytäntöön.

Ongelmat voidaan kuitenkin pitkälti ratkaista, jos myynnin laadun kehittämisessä siirrytään systemaattiseen ja järjestelmälliseen malliin.

Voit lukea kaikki ratkaisumme kerralla artikkelistamme Myynnin laatu – voiko sitä johtaa?

Kuinka kääntää reklamaatiot voitoiksi

torstai 8. helmikuuta 2018

Antti Rahtu
CTO, WheelQ

Puutteellinen reklamaatioiden hoito on merkittävä asiakaspoistuman lähde yritykselle kuin yritykselle. Virheitä sattuu parhaillekin yrityksille – olennaista onkin, miten virhetilanteet ja reklamaatiot hoidetaan. Huono virheiden jälkihoito on yksi tehokkaimmista keinoista karkottaa uskollisetkin asiakkaat ja pahimmassa tapauksessa lamaannuttaa yrityksen kasvu.

Blogasimme aiemmin tiedonkulun ongelmista, jotka johtavat epäsuhtaan myynnin lupausten ja organisaation suoriutumisen välillä. Myös asiakaspalaute jää tällöin usein hyödyntämättä. Tiedonkulkua parantamalla asiakastyytyväisyys kohenee ja reklamaatiot vähenevät kuin itsestään.

Yrityksellä on kuitenkin oltava selkeät suunnitelmat reklamaatioiden hoitamiseksi. Avaintekijöitä tässä ovat asiakaskokemuksen jatkuva mittaaminen, automaattisten hälytysten luominen ja jakaminen sekä asiakaskokemuksen nosto johtoryhmän agendalle.

Lue kaikki ratkaisumme asiakaspoistuman ehkäisemiseksi artikkelistamme Asiakaspoistuma kuriin – asiakkuuden kokonaisarvo kasvuun.

Ostopäättämättömyys – mikä avuksi hitaaseen päätöksentekoon?

torstai 1. helmikuuta 2018

Antti Rahtu
CTO, WheelQ

Teemme joka päivä satoja tai jopa tuhansia päätöksiä. Miksi päätöksenteko on kuitenkin joskus hyvin vaikeaa ja hidasta? Hitaus korostuu etenkin, kun kyseessä on iso päätös, se vaikuttaa moneen henkilöön tai jos päätöksentekoalue on entuudestaan vieras.

Päätöksenteon hitauden takana on usein kaksi asiaa: joko päätettävä asia ei ole riittävän tärkeä tai päätöksentekijällä on pelko, että on olemassa jokin vielä parempi tapa tehdä asia.

Perinteisesti päätöksentekoprosessi on jätetty ostajalle, mutta mikään ei estä myyjää auttamasta asian suhteen. Tekniikoita ostopäätöksen vauhdittamiseksi on lukuisia, mutta kokemus on osoittanut, että tässä blogissa luetellut viisi keinoa ovat varsin tehokkaita.

Lue kaikki ratkaisumme kerralla artikkelista Ostopäättämättömyys.