"Älä jalkauta!" – pysyvällä muutoksella aitoon asiakaslähtöisyyteen


Digiajan kovenevassa kilpailussa asiakaslähtöinen organisaatio pärjää paremmin ja pystyy vastaamaan asiakkaiden kasvaneisiin vaatimuksiin. Asiakasarvon merkitys omassa liiketoiminnassa on ymmärrettävä. Moni yritys törmää ongelmiin yrittäessään jalkauttaa asiakaslähtöistä toimintatapaa organisaatioon. Koko henkilöstö halutaan sitouttaa yhteisten tavoitteiden taakse, mutta tehokkaat keinot ovat hukassa.

Kuusi yleistä jalkautuksen ongelmaa:

  1. Henkilöstö ei sitoudu prosessiin, jota ei ymmärrä
  2. Uusien käytäntöjen jalkautus on tehotonta ja työlästä
  3. Palautteella ei ole vaikutusta ihmisten motivaatioon
  4. Esimiestyöstä puuttuu systematiikka
  5. Onnistumiset ja epäonnistumiset ovat yhä tabuja, joista ei puhuta
  6. Yksittäisillä jalkautusohjelmilla ei ole pitkäkestoista vaikutusta

Tietoa WheelQ:sta

WheelQ on asiakkaiden ostopäätösten analysointiin ja niihin vaikuttamiseen kehitetty ohjelmisto, jolla on satoja käyttäjiä maailmanlaajuisesti. WheelQ:n taustalla on yli 20 vuoden kokemus kilpailustrategian ja kasvun tuloksellisesta johtamisesta. Ohjelmisto soveltuu B2B- ja B2C-yrityksille, niin isoille korporaatioille kuin pienemmille yrityksille.