Johdettuna myynti tuottaa paremmin. Määrää ja laatua voi parantaa.


Myyntiorganisaation tehokkuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: myynnin määrään ja laatuun. Molemmat tekijät vaikuttavat osaltaan myynnin tehoon, minkä lisäksi ne vaikuttavat olennaisesti myös toisiinsa.

Myynnin määrän kehittäminen on nykyisin jo varsin systemaattista ja pitkäjänteistä toimintaa. Myynnin laadun kehittämisessä sen sijaan systemaattisuuden ja pitkäjänteisyyden yhdistäminen tuottaa ongelmia, jotka voidaan kiteyttää seuraavasti:

  1. Organisaation sisältä tulevasta ohjauksesta puuttuvat selkeät prosessit. Toiminta on myyjien oman aktiivisuuden varassa.
  2. Laadun kehittämisen keskusteluissa agenda vaihtelee, ja systemaattinen mittaus ja kehityskohteiden seuranta puuttuvat. Organisaation oppimista ei tapahdu, vaan opitut taidot katoavat henkilövaihdoksissa.
  3. Yritysten käytössä olevat valmiit koulutusmateriaalit ovat heikkolaatuisia ja peräisin vaihtelevista lähteistä. Laadun sijaan on panostettu määrään.
  4. Ulkopuoliset kouluttajat tarjoavat usein omasta suppeasta näkökulmastaan suunnatun esityksen. Opetetut asiat eivät helposti siirry käytäntöön.

Myynnin laatua voidaan johtaa systemaattisesti. Lataa artikkeli ja lue ratkaisumme!


Tietoa WheelQ:sta

 

WheelQ on asiakkaiden ostopäätösten analysointiin ja niihin vaikuttamiseen kehitetty ohjelmisto, jolla on satoja käyttäjiä maailmanlaajuisesti. WheelQ:n taustalla on yli 20 vuoden kokemus kilpailustrategian ja kasvun tuloksellisesta johtamisesta. Ohjelmisto soveltuu B2B- ja B2C-yrityksille, niin isoille korporaatioille kuin pienemmille yrityksille.