31–49-VUOTIAIDEN MIESTEN OSTOPÄÄTÖKSET

 

WheelQ ja Viasat selvittivät 31–49-vuotiaiden miesten ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksesta käy ilmi, mikä tätä ryhmää kiinnostaa ja mistä ostopäätöksistä he vastaavat taloudessaan.

Tutkimuksen perusteella 31–49-vuotiaat miehet tekevät tyypillisesti ostopäätöksiä maksutv:stä, kodin elektroniikasta, auton huollosta, sähkösopimuksesta, vakuutuksista, työkaluista, bensasta, urheiluvarusteista, talon isoista remonteista ja lainoista. Kaikkien miesten kohdalla, samoin kuin 31–49-vuotiaiden miesten kohdalla urheilu erottui kyselyssä selkeästi eniten kiinnostavana aihepiirinä, minkä lisäksi myös vapaa-aika ja harrastukset olivat suosittu kiinnostusten kohde. Kulttuuri puolestaan kiinnosti miehiä selvästi vähemmän.

Kun 31–49-vuotiaita miehiä tarkasteltiin vielä eri taustamuuttujien kautta, havaittiin lisäksi, että sosiaaliset suhteet ja perhe kiinnostivat selvästi vähemmän korkeimpiin tuloluokkiin kuuluvia miehiä, vapaa-aika ja harrastukset puolestaan erityisen paljon juuri tätä ryhmää. Tuloluokassa 18 000–30 000 puolestaan muita vähemmän kiinnostivat terveys ja hyvinvointi sekä raha-asiat ja omaisuus. Tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi perhetilanteen ja asumismuodon yhteyttä kiinnostuksen kohteisiin.

Tutkimus toteutettiin online-kyselyinä, joista ensimmäinen kerättiin Viasatin asiakasrekisteristä saatujen yhteystietojen pohjalta. Tässä kyselyssä erityisesti 31–49-vuotiaat miehet olivat vahvasti edustettuina. Vertailuaineisto kerättiin tämän tutkimuksen kannalta identtisellä kyselylomakkeella ja tässä kyselyssä puolestaan vastaajat olivat tyypillisesti hieman iäkkäämpiä naisia.

Lue tutkimusraportti (PDF, 27 s.) ilmaiseksi kokonaisuudessaan oheisen latauslomakkeen kautta.


Tietoa WheelQ:sta

WheelQ on suomalainen ohjelmistotalo, joka tuottaa yrityksille pilvipohjaisen ohjelmistoratkaisun asiakkaiden ostopäätösten analysointiin ja niihin vaikuttamiseen. WheelQ:n taustalla on yli 20 vuoden kokemus strategisesta brändin johtamisesta ja liiketoiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Sekä B2B- että B2C-yrityksille sopivalla palvelullamme on satoja käyttäjiä ympäri maailmaa, suurista organisaatioista pienempiin toimijoihin.